Proyectos y contratos

  • 2008-1-FR1-GRU06-00260 1 - "Programme d'education et de formation tout au long de la vie. Prevenir le décrochage et acompagner le raccrochage educatif des jeunes adultes (Decro-Raccro)", 2008-2010. Investigador principal: Joël Bonamy - Francisca Salvà Mut (UIB). Programa Grundtvig (Direcció general d'Educació i Cultura - Comissió Europea). UNIÓ EUROPEA AFEV Universitat de les Illes Balears Foundation des Regions Europeennes pour l'Education et la Formation tout au long de la Vie UNIVERSITE DU LUXEMBOURG. Proyecto.
  • "Les necessitats d'educació a la ciutat de Palma/Las necesidades de educación en la ciudad de Palma", 2008-2009. Investigador principal: Miquel F. Oliver Trobat. Programa no específico. Ajuntament de Palma FUEIB (Art 83 LOE). Contrato.
  • "Estudi-Diagnòstic de la situació educativa a la ciutat de Palma/Estudio-Diagnóstico de la situación educativa en la ciudad de Palma", 2008. Investigador principal: Miquel F. Oliver Trobat. Ajuntament de Palma FUEIB (Art 83 LOE). Contrato.
  • 141800-2008-LLP-ES-COMENI - "Competences of Professional Educators in Europe (COPE)", 2008-2010. Investigador principal: Ferrer, O.. European Programm COMENIUS-Action 3.1. UNIÓ EUROPEA. Proyecto.
  • 305853 - "Diagnòstic de la situació educativa a la ciutat de Palma", 2008-2009. Investigador principal: Miquel F. Oliver Trobat. Ajuntament de Palma. Contrato.
  • 2008-1-FR1-GRU06-00260 - "Prevenir le décrochage et acompagner le raccrochage educatif des jeunes adultes (Decro-Raccro)", 2008-2010. Investigador principal: Francesca Salva Mut. Programa Grundtvig (Direcció general d'Educació i Cultura - Comissió Europea). UNIÓ EUROPEA Universitat de les Illes Balears Foundation Europeenne pour l'Education et la Formation tout au long de la Vie. Proyecto.