Nou article: Temporalitats de l'evolució de les relacions i de les xarxes en contextos de mobilitat internacional

(Contenido en el idioma por defecto)

La Dra. Caterina Thomàs Vanrell, del grup EiC, ha publicat l'article Temporalitats de l'evolució de les relacions i de les xarxes en contextos de mobilitat internacional a la revista Temporalités.

Els estudis de la migració han posat l'accent en la dimensió relacional del procés migratori; no obstant això, els treballs centrats en l’anàlisi sistemàtica de les xarxes socials son escassos. A partir d'entrevistes amb joves i adults espanyols instal·lats a Toulouse entre 2004 i 2014, aquest article mostra la diversitat en les configuracions de les xarxes personals d’aquestes persones. Això es deu a la varietat de processos de mobilitat i de trajectòries biogràfiques. Després d'alguns anys de residència a Toulouse, aquestes persones han viscut una re-configuració del seu entorn relacional que implica persones residents al lloc d'origen i relacions locals. Els canvis produits en els entorns socials d’aquestes persones són la ruptura d'alguns llaços en la societat d'origen, l'activació de noves relacions així com la intensificació d'antics i nous llaços causada per la mobilitat. L'article explica aquesta diversitat examinant les característiques, circumstàncies i projectes viscuts, abans i després de la mobilitat, així com les característiques dels contactes pre-migratoris.

Portada revista

Fecha de publicación: 12/07/2018